לוח הזמנים:
01:06:06 - מגע ראשון - תחילת הטרנזיט (לא ניתן לראות מישראל)
04:32 - מגע שני - שיא הטרנזיט (עדיין לא ניתן לראות מישראל)
05:32 - זריחת השמש בישראל (זמן ממוצע)
07:37:35 - מגע שלישי – דיסקת נגה נוגעת בשולי דיסקת השמש
07:54:48 - מגע רביעי – סוף הטרנזיט, דיסקת נגה נפרדת מדיסקת השמש